Tüberküloz Tedavisi Önemlidir

Çocukları her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan tüberkülozdan aşılarla korumak mümkünken, hastaların doğru tedaviyi alması çok önemlidir. Tüberküloz hala birçok insanı etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Tüberküloz Raporu 2011, tüberküloz insidansı ve tüberkülozdan ölüm oranı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. 17 Afrika ülkesi, Çin ve Hindistan’dan gelen veriler hastalık için daha iyi prognoz sağlıyor Bu çalışma ile 90 ülkeden ölüm istatistikleri elde edilmekte ve Hindistan’dan önemli ölüm verileri sağlanmaktadır. Verilere göre, tüberküloz vakası zirveye çıkarak 2005’te 9 milyona ulaşırken, 2010’da 8,8 milyona düştü. Bu sayının yaklaşık yüzde 12-14’ünün HIV ile enfekte olduğu ortaya çıktı. Ölüm sayısı 2003 yılında 1,8 milyona ulaşırken, 2010 yılında 1,4 milyona düştü. Türkiye’de tüberküloz insidansı “orta derecede” – yüz binde 24 vaka; 2009 itibariyle 17.402 yeni TB hastası kaydedildi.tüberküloz tedavisi, tüberküloz aşısı, tüberküloz tedavisi yapımı

Tüberküloz Belirtileri

Veremden kaçınmanın en etkili yolu; hastalığın kaynağının dehidrasyonu. Bir verem hastası konuşma, gülme ve öksürme gibi hareketlerle havaya verem basilini yayar. Bu mikroplar havada uzun süre asılı kalırlar ve hastalık sağlıklı kişiler tarafından solunması ile kolayca bulaşır. Üç haftadan uzun süren bir öksürük, tüberkülozu gösterir. Hastalığın diğer semptomları halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, terleme, kan ve balgam öksürme olabilir. Hastalık, uygun ve doğru tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilir. Ancak ilaçların altı ay süreyle gözetim altında alınması gerekir. Düzensiz ilaç tedavisi, doktorların çok tehlikeli olduğunu düşündüğü “çoklu ilaca dirençli tüberkülozu” ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle artık ülkemizde verem ilaçları bir tıp uzmanının gözetiminde hastalara dağıtılmaktadır. Bu sisteme “doğrudan gözlemlenen tedavi” stratejisi denir. Dünya Sağlık Örgütü Verem Raporu 2011’e göre; 2010 yılında, çok ilaca dirençli tüberkülozu olan 290 bin hastadan sadece 53 bininin kayıt altına alındığı ve tedavi edilebileceği bildirildi.

Çocukluk Çağı Verem Aşı İle Önlenebilir

Doğru tedavi sadece hastaları kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda hastalığın yayılmasını da engeller. Tüberkülozu önlemenin yolu, tüberküloz hastalarının tam ve karmaşık tedavisidir. Bu durum tüberkülozu diğer birçok bulaşıcı hastalıktan ayırmaktadır. Anti-tüberküloz aşısı, bebeklerin tüberkülozdan ölümlerinin önlenmesinde çok önemlidir. Bu yapılmalıdır.

No Comments Yet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir