Simültane Çeviri Yapacak Tercümanda Hangi Özellikler Bulunmalıdır?

Sözlü tercüme, kendi arasında üç ayrı bölüme ayrılmaktadır. Bunları; simültane (eş zamanlı) tercüme ve konsekütif (ardıl) tercüme ve karşılıklı tercüme olarak sıralayabiliriz. Ardıl tercüme (konsekütif çeviri), konuşmacının bir ya da daha fazla cümle kurmasından hemen sonra, tercümanın bu konuşmaların ardından yapmış olduğu tercümelerdir. Karşılıklı tercümede ise, en az iki ayrı dil konuşan konuşmacıların arasındaki iletişimi sağlayan ve birbirinden farklı iki dile aktarım yapılabilen tercüme türüdür. Eş zamanlı tercüme (simültane çeviri) ise, kulaklık, mikrofon, kabin gibi özel ekipmanlar sayesinde konuşmacı ile hemen hemen eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tercümelerdir.simültane tercüme yapımı, simültane tercüme yapmak

Simültane (eş zamanlı) tercümeler, oldukça yoğun dikkat gerektirmektedir. Özellikle konuşmacının konuşması esnasında yapıldığı için, bir takım ekipmanlar da gerektirmektedir. Simültane tercümede, tercümanın kaynak dildeki metni hemen kavraması gerekmektedir. Bu sürecin kısa bir zaman dilimi içerisinde hatta ve hatta neredeyse konuşmacı ile aynı anda gerçekleşmesi oldukça sistematik bir çalışmayı gerektirmektedir. Simültane tercümede önemli olan konuşmacının kurmuş olduğu kelimeleri çevirmekten ziyade, konuşmanın ana fikrini, düşüncesini ve üslubunu yansıtabilmektir.
Bu noktada simültane (eş zamanlı) tercüme yapmak isteyen kişilerin hızlı karar verebilmesi, güzel ve akıcı bir konuşmaya sahip olabilmesi, diksiyonun düzgün olması oldukça büyük önem taşımaktadır.

Sözlü tercüme esnasında herhangi bir duraksama yaşanmaması için, tercümanın o anda aklına gelemeyen kelimeler yerine aynı anlamı ya da fikri verebilecek kelimeler bulabilmesi oldukça önemlidir. Simültane tercüme, oldukça büyük bir kelime haznesi gerektirmektedir.
Yine simültane (eş zamanlı) tercüme yapan kişilerin genel kültürlerinin yüksek olması oldukça önemlidir. Herhangi bir kaynağa başvurabilecek vakit olmadığından, tercümanın sürekli olarak kendini geliştirmesi gerekmektedir. Eş zamanlı tercüme yapan çevirmen, kaynak dildeki sözlü metni hızlı bir şekilde anlamalı, özümsemeli ve hedef dile aktarmalıdır. Bu da düşünülenin aksine, çok daha farklı bir uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Eş zamanlı tercümanlar, hızlı not alma teknikleri gibi özel eğitimlerden de yararlanmaktadır.

No Comments Yet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir