Psikiyatrinin Hizmetleri Nelerdir?

Tıpta en önemli branşlardan sayılan psikiyatri, beden sağlığının yanı sıra çok önemli olan ruh sağlığının korunmasını ve düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Beden ve ruh sağlığı birbirini sürekli tamamlayan, biri olmazsa diğerinin de düzgün işleyemediği, iç içe geçmiş durumlardır. Bu açıdan bakıldığı zaman psikiyatrinin hizmetleri çok geniş boyutta olup, büyük önem taşımaktadır.psikiyatri hizmetleri, psikiyatri nelerle uğraşır

 Beyindeki bozulan işlevler sebebi ile kişiler bazen yoğun ve çok sıkıntılı duygular içerisine girebilmektedirler. Aslında herkesin günlük hayatında kullandığı, psikolojide yaşanılan sorunlar, akıl hastalıkları, sinirsel durumlar gibi kavramlar psikiyatrinin ilgi alanındadır. Kişilerin durumlarına göre bazen duygusal çöküntü şeklinde durumlar yaşanılabildiği gibi daha ciddi bağımlılık ya da rahatsızlıklar da söz konusu olabilmektedir. Kötü madde bağımlılığı, şizofren yapıda olunması gibi pek çok ciddi durumun tedavi edilmesinde, normal işleyişine kavuşturulmasında psikiyatri büyük rol oynamaktadır.

 Kişiler bu tarz bozukluklara bazen bedensel sıkıntılar sonucunda yakalanabilirken bazen de yaşanılan stresin etkisiyle maruz kalabilirler. Mesela geçirilen ağır bir hastalık sürecinde travmalar olabileceği gibi bedensel etkiler olmadan da travmalar yaşanabilmektedir. Psikiyatri kişileri kendi durumlarına göre değerlendirir ve en uygun analizi yaparak doğru çözümü uygular. Bu kadar önemli bir konuyu ancak işinde uzman kişiler halledebilir. Tıp fakültesinde eğitim görmüş ve en az dört sene psikiyatride uzmanlık yapmış ve tamamlamış kişiler hizmet verebilmektedir. Bu eğitim sayesinde her açıdan durum değerlendirilebilir, teşhis ve tedavi kısımları sağlanabilmektedir.

 Gelişen teknoloji, sonuçlarına güvenilen psikolojik testler, profesyonel cihaz destekleri ve bunlarla beraber yapılan fiziksel muayene sonucunda tedavi süreci planlanır. Bu noktada psikiyatrinin hizmetleri pek çok aşamayı içinde barındırır. Kişilerin sağlıklı ve her açıdan tamamlanmış bireyler olabilmeleri için psikiyatri hizmetleri en uygun şekilde ve duruma uygun olarak yapılmaktadır.

No Comments Yet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir