Kolon Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Evreleme kanserin vücutta ve iç organlar arasında ne kadar yayıldığını bulma işleme verilen addır.

Biyopsi işlemi ile kanser tespit edildiği zaman en iyi tedaviyi planlamak için hastalığın yayılımı yani evresinin bilinmesi gerekir. Evreye göre kolon kanseri başlangıcında, ameliyat gerektiren tek işlem olabilir veya daha ilerlemiş evrelerde kemoterapi ve radyasyon terapisi gibi yöntemler uygulanabilir.kolon kanseri evreleri, kolon kanseri nedir, kolon kanseri belirtileri

1)EVRELEME TESPİTİ İÇİN YAPILAN TETKİKLER

Kolon kanserinin hangi evrede olduğunun tespitinde aşağıdaki tetkikler uygulanır;

  • Kan testleri: Kanda karsinoembriyonik antijen ve diğer maddeler araştırılır.
  • Kolonoskopi: Kalın bağırsağın kamera vasıtasıyla video monitörde incelenmesi işlemidir.
  • Endorektal ultrason: Ultrason probu kullanılarak ses dalgaları ile tümörün rektumda derinliği, lenf nodları ve yakın dokulara yayılımı hakkında bilgi verir.
  • Göğüs radyografisi: Kanserin akciğerlere yayılımını gösterir.
  • Bilgisayarlı tomografi: Karaciğer, akciğer ve vücudun diğer bölgelerinde kolon kanserinin yayılımı görüntülenir.

2) KOLON KANSERİ EVRELERİ

Kolon kanserinde birden fazla evreleme sistemi bulunur. Bu evreler, evre 0 ile başlayıp daha sonraki aşamaları I ve IV arasında Roma rakamları kullanılarak belirtilen beş adet evreden oluşmaktadır. Rakam büyümesi ile hastalığın yayılması arasında doğru orantı vardır. Buna göre evreleri incelediğimizde;

  • EVRE 0 :Kolon kanserinin başlangıç aşamasıdır. Bu evrede kanser hücresi sadece kolon veya rektumun en iç duvarındadır. Karsinoma in situ olarak adlandırılmaktadır.
  • EVRE I : Kanser hücresi kolonun veya rektumun iç duvarı içerisine doğru ilerlemiştir. Bu aşamada tümör daha dış duvara ulaşmamıştır ve kolon dışına yayılmamıştır. Dukes A, bu evreye verilen diğer bir isimdir.
  • EVRE II : Kanser hücresi kolon duvarının daha da iç kesimlerine yayılmıştır. Bu aşamada tümör komşu dokuları işgal etmeye başlamış olabilir fakat lenf nodlarına henüz ulaşmamıştır. Dukes B olarak da adlandırılır.
  • EVRE III:Kolon kanserinin sondan bir önceki aşaması olan Evre III’de kanser hücresi lenf nodlarına yayılmıştır. Fakat vücudun diğer bölümlerine yayılım olmamıştır. Bir diğer adı Dukes C’dir.
  • EVRE IV : Kanser evrelerinden sonuncu olan bu evrede, artık kanser hücresi vücudun akciğer, karaciğer gibi diğer bölgelerine yayılmıştır. Dukes D olarak adlandırılır.

No Comments Yet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir