Asil Öğretmenliğe Geçiş Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı‘nın internet sitesi üzerinden piyasaya çıkan kılavuzuna göre, Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı, 18 Aralık 2016 da pazar günü saat 14.00’te 81 il merkezinde yapılacak. Yazılı sınava giren adaylar, 26 Aralık 2016 tarihi ile 26 Ocak 2017 tarihi içinde yazılı sınava girdiği illerde sözlü sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Tayin ve Yer Değişiklik Yapma Yönetmeliğince performans değerlendirmesi sonucun da başarılı olan aday öğretmenler için bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde yazılı sınava girecek. Yazılı sınava katılım sağlayan adaylar sözlü sınava da katılacak.  Adaylar 65 liralık sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı basar ana para İşletmesinin “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankaları üzerinden herhangi birine, ATM aracılığı ya da web bankacılığı ile 17 Ekim ila 11 Kasım içinde yatıracak. MEBBİS kayıtlarına göre, sınava giriş şartlarını taşıyan ve imtihan ücretini yatıran adaylara sınava giriş belgesi düzenlenip www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylara imtihan giriş belgesi posta yöntemiyle gönderilmeyecek.    asil öğretmenlik, asil öğretmenliğe geçiş sınavı, asil öğretmenlik sınavı

Sınav İçeriği

Sınavda, adaylara toplam 100 tane çoktan seçmeli 4 seçenekli sual sorulacak. Soruların %15’i 657 ve 4483 sayılı kanunlardan, %30 ‘u bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatından, %50’si öğretmenlik uygulamalarından ve %5’i İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük mevzularından oluşacak. Asil Öğretmenliğe Geçiş Sınavı içeriği, adaylara bu şekilde yansıtılacak. 18 Aralık saat 14.00’te başlamış olacak ve tek oturum halinde yapılacak olan sınav da 120 dakika sürecek. Yazılı sınava katılanlar yazılı sınavlarının sonucunu beklemeksizin sözlü sınava katılacak. Sözlü sınav illerde oluşturulacak sözlü imtihan komisyonunca yapılacak. Adaylar sözlü sınavlarına yazılı sınava katıldığı il de girecek ve sözlü sınavı için herhangi bir ücret ödemeyecek. Sözlü sınav takvimi il ulusal eğitim müdürlüğü web sitesi ana sayfasından en geç 22 Aralık tarihinde yayımlanacak. Sözlü imtihan takviminin yayımlanmasının arkasından il Ulusal Eğitim Müdürlükleri tarafından ilgili adaylara bildirilecek. Sözlü sınavlar 26 Aralık 2016’da başlayarak, en geç 26 Ocak 2017’de tamamlanacak. Sınav sonucu 3 Şubat 2017 tarihinde www.meb.gov.tr web sitesi adresinden duyuru edilecek.

No Comments Yet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir